Vårt arbetssätt vid förvärv

Eftersom vi ständigt utvärderar ytterligare förvärv har vi en kontinuerlig process för att identifiera intressanta företag som är till salu eller kan tänkas bli till salu. Företagen kan exempelvis stå inför ett generationsskifte eller befinna sig i en ägarstruktur där det inte får rätt förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.

Idesta genomför först en extern analys av företaget baserat på tillgängliga publika uppgifter. Om företaget tycks uppfylla våra krav avseende potential för lönsamhet och tillväxt väljer vi att kontakta företaget med en intresseförklaring som kan göras i olika former. Vanligast är att vi presenterar en avsiktsförklaring som beskriver Idesta, skälet till vårt intresse och hur vi tror att företaget kan fortsätta utvecklas med Idesta som ägare. Helt avgörande för att gå vidare till ytterligare steg är att ett ömsesidigt förtroende uppstår mellan oss och tidigare ägare.

För att sedan komma vidare till ett konkret bud som kan ligga som grund till för affär genomför vi en fördjupad analys i samarbete med befintliga ägare med viss tillgång till företagsinterna uppgifter. Denna analys avser att bekräfta de förutsättningar som ligger till grund för vårt intresse för företaget. I detta arbete ingår nästan alltid kontakter med ett antal av de viktigaste kunderna för att bekräfta de tidigare ägarnas syn på företaget och marknadens utveckling. Dessutom krävs oftast diskussioner med nyckelpersoner inom företaget som skall arbeta kvar i den nya regin. Efter denna fas lämnar Idesta ett konkret bud med beskrivning av finansiering och tidplan för transaktionen.

Efter att vi kommit överens med säljaren om detaljerna för affären genomför vi slutligen en due diligence inför övertagandet. Det innebär en fördjupad genomlysning av företagets räkenskaper, avtal, orderstock, mm i syfte att identifiera eventuella felaktigheter och risker som kan drabba oss som nya ägare.

Därefter sker själva transaktionen där Idesta övertar ägandet och ansvaret för företaget och de anställda. Ofta väljer vi att ha en övergångsperiod där de tidigare ägarna är kvar i någon roll för att säkra att överlämnandet gentemot t.ex. kunder och leverantörer sker problemfritt. Detta är särskilt viktigt när de tidigare ägarna haft en aktiv roll och kanske personifierar företaget utåt.


IDESTA Foodtech

Malmö


IDESTA Foodtech

IDESTA Kök

Malmö


IDESTA Kök

AMSTA

Eskilstuna


AMSTA

Standardbox

Sölvesborg


Standardbox

Weldor

Köping


Weldor

Jakobssons Smide

Kolsva


Jakobsson Smide

Mecaterm

Malmö


Mecaterm

IDESTA Foodtech

Malmö


IDESTA Foodtech

IDESTA Kök

Malmö


IDESTA Kök

AMSTA

Eskilstuna


AMSTA

Standardbox

Sölvesborg


Standardbox

Weldor

Köping


Weldor

Jakobssons Smide

Kolsva


Jakobsson Smide

Mecaterm

Malmö


Mecaterm